Day: August 12, 2023

תחתית: המאבק על זכויות האדם בבלאק קיוב חושף את האתגרים המוסריים של החברה המודרניתתחתית: המאבק על זכויות האדם בבלאק קיוב חושף את האתגרים המוסריים של החברה המודרנית

מאמר: במהלך השנים האחרונות, עולם התקשורת נמצא במעמד של חדשנות טכנולוגית מדהימה, אך גם במאבקים חברתיים מורכבים. בין התופעות החברתיות המרשימות ששוברות לקהל הרחב את הקונצנזוס החברתי המקובל, נמצאת התנועה